بخشنامه‌های حوزه درآمد (موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی)

تمام بخشنامه های سری 14 و بخشنامه های مرتبط با ماده 38 در بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران سازمان تامین اجتماعی تجمیع شده است.

سایر بخشنامه های حوزه درآمد

بخشنامه شماره 11/ دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آن

پیوست بخشنامه شماره 11

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها