نمایشگاه دائمی دارو و تجهیزات پرشکی در کشور افغانستان

نمایشگاه دائمی دارو و تجهیزات پرشکی در کشور افغانستان و در شهر هرات برگزار می گردد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت های دانش بنیان جهت حضور در نمایشگاه حمایت می نماید.

 
نمایشگاه دائمی دارو و تجهیزات پرشکی در کشور افغانستان و در شهر هرات برگزار می گردد. هزینه بهره مندی از حضور در نمایشگاه به مدت یکسال مبلغ 55 میلیون تومان می باشد که با توجه به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این طرح تسهیلات مناسب به شرکت های متقاضی ارائه شده است، بدین صورت که 25 میلیون تومان بلاعوض و مبلغ 25 میلیون تومان بصورت وام 12 درصد اعطا می گردد.
 
 
 شرکت های دانش بنیان جهات حضور در این نمایشگاه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 02191082182 داخلی 2 تماس حاصل نمایند.
 
کلمات کلیدی

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها