پنجمین رویداد تهران هوشمند، تهران نوآور: ایمنی و مدیریت بحران در بازار بزرگ تهران

مرکز تهران هوشمند پنجمین رویداد ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران با موضوع ایمنی و مدیریت بحران در بازار تهران را در آبان و آذر 99 برگزار می کند.

سلسله رویدادهای تهران هوشمند، تهران نوآوری، چالش‌هایی با اولویت شهری، مطرح شده و از استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور و مجموعه‌های دانش بنیان درخواست می‌شود راه حل‌های نوین و کاربردی در جهت رفع آنها ارائه کنند. این پیشنهادها در صورت داشتن شرایط اجرایی، منجر به انعقاد قرارداد همکاری با سازمان ذی‌نفع می‌شود. متقاضیان شرکت در این رویداد می توانند با استفاده از لینک زیر ضمن دریافت اطلاعات بیشتر اقدام به ثبت نام و ارائه راه حل ها و مستندات خود بپردازند.

 زمان برگزاری: آبان و آذر 1399

 اطلاعات بیشتر و شرکت در رویداد:
http://linkpost.ir/yXJUO

کلمات کلیدی

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها