همایش دانشجویی «عقیق علم»

این همایش با محوریت "جایگاه علم و فناوری بومی در مکتب حاج قاسم" و "علم مقتدر، آرمان مکتب حاج قاسم" و در قالب های "مقاله‌"، "یادداشت‌نویسی"، "تجربه‌نگاری" و "گزارش" برگزار می شود.

همایش دانشجویی عقیق علم با محوریت جایگاه علم و فناوری بومی در «مکتب حاج قاسم»، علم مقتدر، آرمان «مکتب حاج قاسم» به میزبانی دانشجویان دانشگاه صنعتی برگزار خواهد شد.

برای این همایش قالب‌های ارسال آثار باید به صورت، مقاله‌، یادداشت‌نویسی، تجربه‌نگاری، گزارش باشد. علاقمندانی که تمایل دارند تا ۲۳ اسفند مهلت ثبت‌نام و تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ مهلت ارسال آثار را دارند و برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت http://AgtSci.ir مراجعه کنند.

عقیق علم همایشی دانشجویی با محوریت بررسی رابطه علم و فناوری با گفتمان مقاومت است و هسته مرکزی آن متشکل از دانشجویان دغدغه‌مندی است که در فضای علم و فناوری به دنبال ارتباط و الگویی میان علم و نظریه‌‌ مقاومت هستند.

کلمات کلیدی

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها