فستیوال نوآوری‌های باغچه‌های عمودی در کیش

فستیوال نوآوری‌های باغچه‌های عمودی در کیش برگزار می گردد. شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند طرح‌های نوآورانه و فناورانه خود را از طریق شماره‌ها و ایمیل ارسال کنند.

فستیوال نوآوری‌های باغچه‌های عمودی در کیش برگزار می گردد. شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند طرح‌های نوآورانه و فناورانه خود را از طریق شماره‌ها و ایمیل ارسال کنند.


 فستیوال:
توسعه سیستم‌های نوین و چندمنظوره کشاورزی
تامین محصولات کشاورزی سالم برای مصارف غذایی و دارویی
زیباسازی و طراحی شهری پایدار

 ارسال طرح‌ها boshrapajooh@gmail.com

مهلت ثبت نام: نیمه دوم فروردین 1400

تماس و اطلاعات بیشتر:
09025183937
09155183937
05135003133

 

کلمات کلیدی

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها