فراخوان تولید تجهیزات پایش آلایندگی هوا

سازمان حفاظت از محیط زیست کشور به منظور تامین تجهیزات پایش آلایندگی هوا و حمایت از تولید داخلی این محصولات، دعوت به ارائه طرح‌ها و محصولات می‌نماید.

سازمان حفاظت از محیط زیست کشور به منظور تامین تجهیزات پایش آلایندگی هوا و حمایت از تولید داخلی این محصولات، دعوت به ارائه طرح‌ها و محصولات در حوزه های زیر می‌نماید:

  • تجهیزات پایش آفلاین و آنلاین (برخط) آلایندگی هوای محیط (NO2، SO2، CO، O3، بنزن، ذرات معلق PM 10 و PM 2.5)
  • تجهیزات پایش آفلاین و آنلاین (بر خط) گازهای خروجی از دودکش صنایع (CO، NOx، SO2، H2S، HCl، فلوئور، ذرات، سیانوژن، فسژن و فسفین)
  • تجهیزات و امکانات کالیبراسیون دستگاه های پایش هوا و دودکش

فناوران و شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ایرانی می‌توانند طرح‌ها، ایده‌ها یا اطلاعات محصول خود را با درج مشخصات کامل به آدرس ایمیل kimiaexir.info.co@gmail.com ارسال نمایند.

شرکت‌هایی که محصولات آن‌ها مورد تائید قرار بگیرد، در کارگروه مشترک با حضور نمایندگان سازمان محیط زیست مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

مهلت ارسال طرح‌ها: 31 خرداد ماه 1399

کلمات کلیدی

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها