اولین دوره شتابدهی، جذب و سرمایه گذاری در تیم‌های استارتاپی و نوآور حوزه کشاورزی

اولین دوره شتابدهی، جذب و سرمایه گذاری در تیم‌های استارتاپی و نوآور حوزه کشاورزی توسط شتابدهنده صنتا برگزار می گردد.

اولین دوره شتابدهی، جذب و سرمایه گذاری در تیم‌های استارتاپی و نوآور حوزه کشاورزی در حوزه های کشت بافت، میکروارگانیسم‌ها، کسب و کار فضاپایه در حوزه کشاورزی، کشاورزی

هوشمند و استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای در بخش کشاورزی برگزار میگردد. افراد متقاضی می توانند تا تاریخ 5 اسفند ماه 1399 پروپوزال پیشنهادی خود را ارسال نمایند.

 

اطلاعات بیشتر ثبت نام  santaac.com

 

تماس:

02186124743 داخلی 3

کلمات کلیدی

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها