1- چه شرکت­‌هایی می‌­توانند از امتیاز اضافه پخش تشویقی آگهی­‌های صدا و سیما استفاده کنند؟

پاسخ: کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان (اعم از شرکت‌های تولیدی و نوپای نوع 1 و 2) می توانند از این امتیاز استفاده نمایند.

 

2- شرکت‌های دانش‌بنیان در چه موضوعاتی می توانند از این امتیاز استفاده کنند؟

پاسخ: شرکت‌های دانش‌بنیان صرفا برای معرفی و تبلیغ کالاها و خدمات دانش‌بنیان خود که به تایید کارگروه ارزیابی و تایید شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان رسیده است می توانند از این امتیاز استفاده کنند و سایر فعالیت‌ها و محصولات شرکت‌ها مشمول این تخفیف نخواهد بود. 

 

3- فرایند استفاده از امتیاز اضافه پخش تشویقی آگهی های صدا و سیما چیست؟

پاسخ: شرکت‌های دانش بنیان متقاضی، باید درخواست خود را طی نامه‌ای به دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ارسال نمایند و کالاها و خدمات دانش بنیان خود را (که قبلا به تایید کارگروه رسیده) جهت تبلیغات تعیین کنند. معاونت علمی و فناوری رییس جمهور پس از انجام بررسی های لازم، شرکتها و محصولات دانش بنیان مورد نظر را طی یک نامه­ای، به اداره کل بازرگانی صدا و سیما معرفی می­‌نماید. سایر اقدامات باید طبق روال موجود در صداوسیما توسط شرکت‌ها دنبال شود.

 

4- میزان تخفیف ارائه شده به شرکت‌های دانش بنیان چقدر است؟

پاسخ: شرکت‌های دانش بنیان برای تبلیغات صرفا کالاها و خدمات دانش بنیان در رسانه های ذیل صداو سیما (رادیو و تلویزیون سراسری، شبکه های استانی و ...) از 200 درصد اضافه پخش تشویقی برخوردار هستند. به عنوان مثال برای 300 ثانیه تبلیغ صرفا هزینه 100 ساعت را پرداخت می‌کنند. 

 

5- آیا معرفی شرکت‌ها از سوی معاونت علمی و فناوری رافع سایر اقدامات لازم از سوی شرکت‌ها خواهد بود؟

پاسخ: خیر. معرفی شرکتها از سوی معاونت علمی و فناوری، تنها به منزله مجوزی است برای استفاده از امتیاز اضافه پخش تشویقی. لذا لازم است شرکتها پیش از مراجعه به معاونت علمی و فناوری، با کسب اطلاع دقیق از هزینه‌­های پخش آگهی، با مراجعه به صداوسیما هماهنگی­‌های لازم را جهت تهیه اقلام تبلیغی انجام دهند.

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها