در راستای حمایت از تولیدات با کیفیت دانش‌بنیان، معاونت علمی و فناوری در تعامل با مراجع ذی‌صلاح ، از اصلاح تعرفه‌های گمرکی مرتبط پشتیبانی می‌کند.

جهت استفاده از این خدمت شرکت متقاضی بایستی درخواست خود را به همراه مستندات به معاونت علمی و فناوری ارسال نماید.

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها