نشست آشنایی با ملاحظات حقوقی کاربردی در جذب سرمایه برای شرکت‌های دانش بنیان و فناور

این نشست در راستای سلسله نشست های مرکز شرکت های دانش بنیان در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود

به گزارش مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، نشست آشنایی با ملاحظات حقوقی کاربردی در جذب سرمایه برای شرکت‌های دانش بنیان و فناور در روز 5 شهریور در ساعت 14 در محل معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار می شود.

‌ سرفصل های این نشست شامل مهارت‌های کاربردی در مذاکرات و قراردادهای جذب سرمایه شامل ملاحظات حقوقی مربوط به تیم سرمایه‌پذیر، ساختار حقوقی سرمایه‌پذیر، انتخاب و اعتبارسنجی سرمایه‌گذار ، ارزش گذاری در فرایند جذب سرمایه و جذب سرمایه از صندوق‌های پژوهش و فناوری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر می باشد.

 

کلمات کلیدی

تصاویر

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها