گزارش تصویری نشست بررسی تجربیات صادراتی مدیران شرکت‌های دانش بنیان

نشست بررسی تجربیات صادراتی مدیران شرکت‌های دانش بنیان با حضور آقای مرآتی عضو هیئت مدیره شرکت پویندگان راه سعادت و آقای کشاورز مدیر بازرگانی شرکت اورند پیشرو در محل معاونت علمی و فناوری برگزار شد.

"نشست بررسی تجربیات صادراتی مدیران شرکت های دانش بنیانبا حضور آقایان مرآتی عضو هیئت مدیره شرکت پویندگان راه سعادت و کشاورز مدیر بازرگانی شرکت اروند پیشرو در روز سه شنبه 12 آذر 1398 در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

 

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها