گزارش تصویری از نشست آشنایی با تکنیک های تبلیغات و فروش محصولات دانش بنیان

این نشست در روز سه شنبه 26 شهریور در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد

این نشست در روز سه شنبه  26 شهریور در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد. سرفصل هایی ارائه شده در این نشست شامل این موارد بود:

تکنیک های تبلیغات
تبلیغات، فرایندی پیوستار!
تبلیغات، ابزاری در مدیریت برند و فروش
در تبلیغات چه کار نکنیم!
از طراحان تبلیغات چه بخواهیم؟
چه مواردی را در انتخاب روش ها و طراحی تبلیغات در نظر بگیریم؟

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها