کمپ مالکیت فکری تا تجاری‌سازی

دوره‌ی بهاره کمپ مالکیت فکری تا تجاری سازی با محوریت اختراعات طی سه روز برگزار می شود.

کمپ مالکیت فکری تا تجاری سازی با ایجاد فرصتی مناسب برای شرکت های دانش بنیان و علاقمندان به حوزه مالکیت فکری، امکان یادگیری مطالب به روز را برای ایشان فراهم می سازد. این کمپ به صورت دوره های فصلی تدوین شده و در هر دوره به یکی از اقسام مالکیت صنعتی پرداخته می شود. دوره‌ی بهاره کمپ مالکیت فکری تا تجاری سازی با محوریت اختراعات طی سه روز برگزار می شود.

 

زمان: 24 الی 26 خرداد 1399

مکان: صندوق نوآوری و شکوفایی

اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
linkpost.ir/IPCAMP

تماس: 02166515956

کلمات کلیدی

تصاویر

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها