نشست بیان تجربیات شرکت های دانش بنیان با حضور مهندس مصطفوی عضو هیئت مدیره شرکت ابر آروان

به منظور انتقال بیان تجربیات و راهکارهای موفق برای شرکت‌های دانش بنیان، نشستی با حضور شرکت‌های دانش بنیان برگزار می‌شود.

 به گزارش مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛  در این نشست درباره روند شکل گیری شرکت ها از ابتدا تا دانش بنیان شدن و مزایای دانش بنیان شدن در مسیر توسعه استارت آپ ها توضیحانی ارائه خواهد شد.این نشست با حضور مهندس مصطفوی عضو هیئت مدیره شرکت ابر آروان برگزار می شود.مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های پرسش و پاسخ به منظور به  اشتراک‌گذاری تجربیات موفق برای شرکت های دانش بنیان دارد.

در این نشست چالش های مسیر توسعه کسب و کار در زمینه های: فناوری ، فرهنگ ، ساختار سازمانی ، جذب سرمایه ، چالش مشتریان و استراتژی کسب و کار با مروری بر پاسخ های شرکت ابرآروان به پرسش های استراتژیک کسب و کار ارائه خواهد شد.
بر اساس این گزارش؛ نشست بیان تجربیات و راهکارها در تاریخ 12 شهریورماه با حضور شرکت دانش بنیان ابر آروان در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ برگزار خواهد شد، تا شرکت‌های دانش بنیان بتوانند ضمن آشنایی با این شرکت، به مسیر طی شده توسط این شرکت و تجربیات کسب شده توسط آنها دست یابند. 

کلمات کلیدی

تصاویر

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها