ممنوعیت حسابرسی سنوات گذشته ابلاغ شد

دادستان کل کشور در نامه‌ای به سازمان تامین اجتماعی در خصوص بازرسی و حسابرسی شرکت‌های خصوصی صرفا در آخرین سال مالی آن تذکر داد.

دادستان کل کشور در نامه‌ای به سازمان تامین اجتماعی در خصوص بازرسی و حسابرسی شرکت‌های خصوصی صرفا در آخرین سال مالی آن تذکر داد.

متن این نامه به شرح زیر است:
«احتراما نظر به شکایت واصله از واحدهای تولیدی و تشکل‌های صنعتی و اقتصادی نسبت به عدم اجرای بخشنامه شماره 1000/96/1119 مورخ 1396/02/07 سازمان تامین اجتماعی و با عنایت به مواد 600، 571 و 576 قانون م.ا و در راستای صیانت از فضای سالم اقتصادی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور و حفظ اشتغال بدینوسیله متذکر می‌گردد سازمان تامین اجتماعی صرفا در آخرین سال مالی مورد عمل می‌تواند بازرسی و حسابرسی شرکت‌های بخش خصوصی را انجام نماید. لذا شایسته است دستور فرمایید مسئولین مربوطه در آن سازمان از حسابرسی و بازرسی دفاتر و مستندات سنوات گذشته جدا خودداری نموده و بدیهی است در صورت انجام حسابرسی بعد از تاریح 1396/01/01 و ایجاد بدهی برای فعالان اقتصادی بالاخص شرکت‌های تولیدی و صنعتی، حسابرسی مذکور و بدهی ایجاد شده از درجه اعتبار ساقط و وصول آن توسط سازمان تامین اجتماعی ممنوع می‌باشد.بدیهی است آراء و تصمیمات مراجع قضائی، شبه قضائی و ادعائی سابقه اشخاص حقیقی به استناد ماده 148 قانون کار، مستندات کتبی مبنی بر عدم رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی طبق تشخیص مدیرعامل، شرکت‌های در حال تصفیه و انحلال از شمول این بخشنامه و دستورالعمل مستثنی می‌باشند.»

کلمات کلیدی

تصاویر

 نامه_دادستان.jpg

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها