سومین رویداد رقابت استارتاپی نمایشگاه اینوتکس 2020

سومین رویداد رقابت استارتاپی نمایشگاه اینوتکس 2020 در تاریخ 7 اسفند 1398 در محل شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سالن اجتماعات سروش برگزار خواهد شد.

سومین رویداد رقابت استارتاپی نمایشگاه اینوتکس 2020 در تاریخ 7 اسفند 1398 در محل شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سالن اجتماعات سروش برگزار خواهد شد.

اینوتکس پیچ یکی از رویدادهای جانبی نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰ است که برای سومین سال متوالی رقابتی بزرگ بین استارتاپ‌های سراسر کشور را برگزار می‌ کند.
این رویداد با اهداف «سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری به صاحبان سرمایه و فرهنگ‌سازی در حوزه سرمایه‌گذاری»، «افزایش همکاری و مشارکت بین بازیگران کلیدی زیست‌بوم فناوری و نوآوری» و «افزایش شبکه‌سازی و تولید محتوا در این زیست‌بوم » برگزار می‌گردد.

کلمات کلیدی

تصاویر

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها