سربازی تخصصی برای دانش‌بنیان‌ها

افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند سربازی خود را به صورت امریه در شرکت دانش‌بنیان، انجام پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش‎بنیان و انجام پروژه جایگزین خدمت در دستگاه‌‌های دفاعی و دولتی انجام دهند.

افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند سربازی خود را به صورت امریه در شرکت دانش‌بنیان، انجام پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش‎بنیان و انجام پروژه جایگزین خدمت در دستگاه‌‌های دفاعی و دولتی انجام دهند.

مشاهده ویدئو

اطلاعات بیشتر

کلمات کلیدی

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها