برگزاری نشست "آشنایی با تحقیقات بازار و چگونگی تحلیل بازار و رقبا"

به کوشش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد

نشست "آشنایی با تحقیقات بازار و چگونگی تحلیل بازار و رقبا" با حضور مهندس سینا شفیع زاده، متخصص و تحلیلگر تحقیقات بازار و کسب و کار در سوم مهرماه 98 در سالن شیخ بهایی ساختمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشست ، شفیع زاده پس از ارائه مقدمه و طرح کلی مباحث ، ضمن توضیح مطالب به پاسخگویی پرسش های شرکت کنندگان پرداخت.
از سرفصل های این نشست می توان به تحلیل محصول و مشتریان رقبا، موارد کاربردی تحقیقات بازار و فلسفه آن اشاره نمود.
از موارد کاربرد تحقیقات بازار، میتوان بخش بندی بازار و سنجش مشتری را برشمرد.
شفیع زاده پس از توضیح مراحل اجرای تحقیقات بازار، بر گزارش دهی صحیح و چگونگی آن تاکید کرد.
همچنین با بررسی مفصل تفاوت ها و شباهت های پژوهش های کیفی و کمی، به برشمردن و تشریح اشتباهات رایج در نتیجه گیری از تحقیقات و راه های جلوگیری از آنها پرداخت.
رسالت پژوهش، چگونگی نمونه گیری و اندازه آن، ابزار های نمونه گیری ، تحلیل و میزان دخالت پژوهشگر از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت.
این نشست با معرفی منابع مکتوب مرتبط با سرفصل های عنوان شده در جلسه و همچنین پرسش و پاسخ پایان یافت.

کلمات کلیدی

تصاویر

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها