اعزام هیات تجاری-فناوری به کنیا

هیات تجاری- فناوری و برگزاری دومین نشست B2B در کنیا اواخر فروردین به این کشور اعزام خواهند شد.

اعزام هیات تجاری-فناوری و برگزاری دومین نشست B2B در کنیا با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛ به همراه افتتاح مرکز تجارت و همکاری‌های فناوری ایران در کنیا

زمان اعزام: اواخر فروردین 1399

ثبت نام:
linkpost.ir/ZKLEQ

تماس و اطلاعات بیشتر:
63103313
63103301

کلمات کلیدی

تصاویر

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها