بسمه تعالي

شيوه‌نامه انتخاب و فعاليت کارگزاران

به­منظور انجام فرآيند ارزيابی شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان

 ماده 1) تعاريف

قانون: قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي.

سامانه: سامانه الكترونيكي متمركز «ارزيابی شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان»

شركت متقاضي: شركت يا موسسه‌­اي كه ضمن ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات و اسناد مورد نياز در سامانه، متقاضي استفاده از تسهيلات مورد نظر قانون مي‌باشند.

کارگروه: كارگروه «ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده (3) آيين‌نامه اجرايي «قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات».

کارگزار: آن دسته از نهادها، شرکت‌ها و یا موسساتی که وظيفه ارزيابي تخصصي شركت‌هاي متقاضي بهره‌مندي از تسهيلات قانون را برعهده دارند و بر اساس اين شيوه‌نامه توسط دبیرخانه كارگروه انتخاب مي‌شوند.

سرارزياب: کارشناس ارزيابی مستقر در کارگزار که مسئوليت اصلي ارزيابي شرکت‌هاي متقاضي و ارائه و دفاع از نتايج ارزيابي را بر عهده دارد.

 ماده 2) شرايط کارگزاران

کارگزاران باید شرایط زیر را داشته باشند:

1)     سابقه ارزيابي شركت‌ها (فعاليت در زمينه فرايندهاي ارزيابي شرکتها، رتبه بندی و ...) را داشته باشند.

2)     در فرآيند ارزيابي شركتهاي متقاضي ارجاع­شده ذينفع نباشند.

3)     داراي حسن سابقه، امانتداري و صلاحيت‌هاي لازم براي دسترسي به اطلاعات شركت‌هاي متقاضي باشد.

4)     کارگزار بايد توان كارشناسي و منابع انساني لازم براي ارزيابي فني، حسابداري و سازماني شركت‌هاي متقاضي ارجاع ­شده را داشته باشند و تيم­‌هاي ارزيابي را مطابق ماده (3) اين شيوه‌­نامه شکل دهد.

 ماده 3) شرايط و وظايف تيم ارزيابي

تيم­‌هاي ارزيابي مورد استفاده متشکل از سه نقش سرارزياب،‌ کارشناس حسابداري و کارشناس فني با شرايط زير هستند:

3-1- يک نفر به عنوان سرارزياب، مستقر در کارگزار، با شرايط زير:

1)     دارا بودن تحصيلات حداقل کارشناسي و شرط سني بین 24 تا 40 سال در هنگام پذيرش

2)     آشنايي کامل با آيين‌نامه تشخيص و ساير دستورالعمل‌هاي مصوب کارگروه و دبیرخانه کارگروه

3)     آشنايي با مفاهيم مربوط به مديريت فناوري و ارزيابي فني، حسابداري، سازماني شرکت­‌ها و دارابودن توانمندی‌های مربوطه

4)      داراي سابقه کار به يکي از دو شکل: (الف) حداقل دو سال سابقه کار در زمينه ارزيابي‌­هاي مرتبط شرکت‌ها یا (ب) حداقل يک سال سابقه کار در زمينه ارزيابي‌­هاي مرتبط شرکت‌ها و حداقل يک سال اشتغال در بخش‌­هاي اصلي یا فنی شرکت‌هايي که ماموريت مرتبط با حوزه‌هاي توليد و فني-مهندسي دارند.

5)     پذیرش در مصاحبه و آزمون‌های مربوطه که از سوی دبیرخانه کارگروه برگزار مي­‌شود.

6)     احراز شرایط اخلاقی و امانتداری

تبصره 1- دبیرخانه مي­‌تواند بر مبنای شروطی نظیر مدرک تحصیلی و سابقه کار، شرایط سرارزیاب را تعدیل نماید.

3-2-       يک نفر كارشناس حسابداري ثابت، در تعامل با کارگزار و با شرايط زير:

1)     با تحصيلات حداقل کارشناسي مرتبط يا آشنايي با صورت‌هاي مالي،‌ تحليل اظهارنامه مالياتي و حسابداري صنعتی

2)     داراي سابقه حداقل (2) سال کار ارزيابي مالي و حسابداري شركت‌ها

3-3-       يك یا چند نفر کارشناس فني با شرایط زیر:

1)     با تحصيلات حداقل كارشناسي مرتبط با محصولات شركت متقاضي

2)     داراي حداقل (5) سال سابقه علمی یا اجرایی در حوزه محصولات شرکت متقاضی که حداقل دو سال آن، سابقه‌­ی اجرایی باشد.

 ماده 4)- وظایف سرارزیاب

 سرارزياب به عنوان مسئول اصلی ارزیابی، وظايف زير را برعهده دارد:

1)     فراگیری آموزشهای دبیرخانه کارگروه در رابطه با آخرین تغییرات آیین نامه، نحوه تکمیل فرمهای مربوط به ارزیابی و موارد مشابه و تبیین آن به کارشناسان حسابداری و فنی

2)     حضور در بازديد از شرکت متقاضي و جلسات ارزيابي و اخذ اطلاعات و نظر خبرگي کارشناسان حسابداري و فني و درج آن در پرونده ارزيابي شرکت متقاضي

3)     ارايه و پاسخگویی در زمینه پرونده ارزيابي شرکت متقاضي به دبيرخانه کارگروه و کمیته‌های آن

4)     رابط کارشناسي ميان دبیرخانه کارگروه و شرکت متقاضي

تبصره 1- کارگزار مجاز نيست در سرمايه و منافع شركت‌هاي متقاضي، شريک و سهيم باشد. همچنین هرگونه همکاری یا ارائه مشاوره به شرکت متقاضی ارجاع شده، باید پیش از ارزیابی به اطلاع دبیرخانه کارگروه برسد.

تبصره 2- سرارزیاب، کارشناس حسابداری و کارشناس فنی، صرفا پس از تأييد دبيرخانه مي‌­توانند آغاز به کار کنند.

تبصره 3- پذيرفتن دو نقش از سه نقش فوق در تيم ارزيابي توسط يک فرد واحد در تيم ارزيابي بلامانع است.

 ماده 5) الزامات فرآیند ارزيابي:

کارگزاران باید الزامات ذیل را در فرآیند ارزیابی خود لحاظ نمایند:

1)     بازديد از شركت‌هاي متقاضي، بررسي اسناد مالي و حسابداري و ارزيابي اوليه صلاحيت آنها

2)     استعلام از مراجع تخصصي مرتبط جهت ارزيابي شركت‌هاي متقاضي در صورت لزوم

3)     حفظ محرمانگي و امانتداري اطلاعات شرکت‌هاي متقاضي

4)     حفظ نام کاربری اختصاص داده شده به کارگزاران و عدم واگذاری آن به غیر

5)     بكارگيري نيروهاي انساني امين، مرتبط و داراي سابقه اجرايي در ارزيابي و تعامل با شرکت‌ها

6)     عدم اعلام نتایج ارزیابی به شرکت‌های متقاضی

7)     اعلام سريع و محرمانه نتايج ارزيابي به دبيرخانه كارگروه

8)     ساير موارد مرتبط با امور بررسي شركت‌هاي متقاضي که از سوی دبیرخانه کارگروه ابلاغ مي‌­شود.

9)     دبیرخانه جهت انعقاد قرارداد، تعهدنامه لازم را اخذ مي‌­کند. کارگزار موظف است مفاد این تعهدنامه را اجرا کند.

تبصره 1: در صورتي كه کارگزار امكان ارزيابي تخصصي شركت‌هاي متقاضي ارجاعي را نداشته باشد، موظف است طي3 روز کاري، مراتب را به دبيرخانه کارگروه اعلام مي‌كند.

 ماده 6) انتخاب کارگزار

اعضای کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و یا پارک‌های علم و فناوری و سایر دستگاه‌های متولی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توانند رزومه متقاضيان همكاري در فرايند ارزیابی دانش‌بنيان را به دبيرخانه كارگروه پیشنهاد دهند. همچنین شرکت‌ها و موسسات متقاضی، راسا می‌توانند رزومه خود را به دبیرخانه کارگروه پیشنهاد دهند. انتخاب، تمديد و لغو همكاري با کارگزاران، بر مبناي شرايط مواد (2) و (3) اين شيوه‌­نامه و با تصويب دبیرخانه انجام مي‌شود و قرارداد همكاري بين دبيرخانه كارگروه و کارگزار منعقد خواهد شد.

 ماده 7) گردش کار ارزيابي شركت‌هاي متقاضي

شركت‌هاي متقاضي كه از سوي دبيرخانه كارگروه به کارگزاران معرفي مي‌شوند، توسط کارگزاران از طريق بازديد و بررسي اسناد و مدارك مالي و حسابداري و...، بر اساس شاخص‌هاي مورد نظر «آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» مصوب كارگروه، بررسي شده و نتايج آن در اختيار دبيرخانه كارگروه قرار مي‌گيرد.

 ماده 8) نحوه محاسبه هزينه‌های ارزيابی

هزينه ارزيابي شركت‌های متقاضي، بر اساس معيارهاي ذیل به صورت ساليانه از طرف دبیرخانه کارگروه تعيين و در اختيار کارگزار قرار مي‌گيرد:

1)     اندازه شركت متقاضی (بر اساس شاخص‌هايي نظير تعداد كاركنان، حجم و تعداد اسناد مالي و ...)

2)     مكان شركت متقاضي (داخل يا خارج شهر، ميزان فاصله و مسافت بازديدها و ...)

3)     عملكرد كلي کارگزار در فرايندهاي ارزيابي (نظم، دقت، سرعت عمل و ...)

4)     پیچیدگی فرآیند ارزیابی شرکت متقاضی

 ماده 9) نظارت بر عملكرد کارگزاران

دبيرخانه كارگروه موظف است بر عملكرد کارگزاران بطور مداوم نظارت نموده و نتايج آن را در اختيار كارگروه قرار دهد. نظارت بر عملكرد بر مبناي معيارهاي مواد (2) و (3) اين شيوه­‌نامه و ساير معيارهاي مرتبط با عملكرد کارگزاران، انجام مي‌شود. تداوم، تعداد و نوع شركت‌هاي متقاضي قابل ارجاع، تمديد قرارداد و هزينه­‌هاي پرداختي براي ارزيابي، متناسب با نتيجه اين ارزيابي‌ها تنظيم خواهد شد.

تبصره 1- در صورت همكاري مناسب و عمل به مفاد قرارداد و پاسخگويي سريع و منظم به درخواست‌هاي دبيرخانه كارگروه، تمديد مدت قرارداد بلامانع است. تمديد قرارداد با کارگزاران، منوط به كسب حداقل امتياز لازم در فرآیند نظارت بر عملکرد ارزيابي است.

 ماده 10) حل اختلافات

اختلافات ميان دبيرخانه كارگروه و کارگزار در خصوص نحوه همكاري و اجراي قرارداد، ابتدا از طريق گفتگو ميان طرفين برطرف مي­‌شود و در نهايت امور حقوقي معاونت علمي و فناوري رياست‌­جمهوري، داور مرضي‌­الطرفين براي رفع اختلاف خواهد بود.

 ماده 11) فسخ قرارداد

در صورتي كه کارگزار براي يك يا چند بار مرتكب تخلف شود، دبيرخانه كارگروه پس از تاييد كارگروه، مي‌تواند قرارداد را يك طرفه فسخ نمايد. در صورت فسخ يا پايان زمان قرارداد، کارگزار موظف است نتيجه بررسي نهايي خود را در خصوص شركت‌هايي كه فرايند تشخيص آنها را آغاز كرده، به دبيرخانه كارگروه ارائه دهد.

هرگونه تخلف کارگزاران به گونه‌اي كه موجب متضرر شدن و از دست رفتن حقوق شركت‌های متقاضی شود (نظير انتشار اطلاعات محرمانه شركت‌ها و ...) منجر به فسخ قرارداد و مستلزم پرداخت جريمه‌ خواهد بود و در مراجع قانونی و قضایی پیگیری خواهد شد.

 

اين شيوه‌نامه در 11 ماده و 6 تبصره در جلسه مورخ 18/10/1395 به تصويب كارگروه رسيد و «شیوه نامه انتخاب و فعالیت شرکت‌های ارزیاب به منظور انجام فرآیند ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» مصوب جلسه کارگروه مورخ 3/9/1393 و «آیین نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» مصوب جلسه کارگروه مورخ 20/12/1391 لغو می‌شود.

 

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها