شرکت‌های دانش‌بنیان جهت استفاده از مشاوره‌های رایگان در امور بیمه‌ای، می‌توانند از طریق پورتال برنامه توسعه کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان به آدرس Bizservices.ir اقدام نمایند.

همچنین میتوانید سوالات مرتبط با بیمه شرکت‌های دانش‌بنیان را از طریق سامانه crm.isti.ir یا مرکز مشاوره دانش بنیان به شماره 02183534 مطرح نمایید.

 

نحوۀ بازرسی دفاتر قانونی، اشخاص حقوقی و بازرسی کارگاهی توسط سازمان تأمین اجتماعی و آنچه لازم است کارفرمایان بدانند

فایل آموزشی بخشنامه 11/3

فایل آموزشی بخشنامه 14/8

فایل آموزشی بخشنامه 14/9

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها